Политика за личните данни на АСМБ

Вашата поверителност е важна за Асоциацията на студентите - медицина в България (АСМБ). Тази декларация за поверителност предоставя информация за личната информация, която асоциацията събира, и начините, по които се използва личната информация.

Събиране на лична информация

АСМБ може да събира и използва следните видове лична информация: Вашето име, пол, университет, година на обучение, телефонен номер, имейл, населено място, постоянен адрес Предпочитаните от вас болници, в които желаете да кандидатствате Наличието на хронични или други заболявания Информация дали сте прекарали COVID-19 Дали имате възможност да се карантинирате в случай на COVID-19 и дали живеете с възрастни хора над 65 години

Използване на лична информация

АСМБ може да използва вашата лична информация за: Препращане на вашите данни към посочената/посочените от вас болници Осъществяване на връзка между кандидатите и лечебните заведения Когато АСМБ споделя вашата лична информация на съответното лечебно заведение или подизпълнител, въпросните са длъжни да използват тази лична информация в съответствие с условията на тази декларация за поверителност. В допълнение към горната точка, АСМБ, може да разкрие вашата лична информация до степен, в която това се изисква по закон, във връзка с съдебни производства или бъдещи съдебни производства, и с цел установяване , упражнява или защитава своите законни права.

Защита на вашите данни

АСМБ ще предприеме разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотврати загубата, злоупотребата или промяната на вашата лична информация. АСМБ ще съхранява цялата лична информация, която предоставяте в Google Диск. Информацията се съхранява за период от една година след изходящия подбор за текущия сезон.

Трансгранични трансфери на данни

Информацията, която АСМБ събира, може да се съхранява и обработва и прехвърля между всяка от страните, с които АСМБ работи, за да позволи използването на информацията в съответствие с тази политика за поверителност. Актуализиране на това изявление АСМБ може да актуализира тази политика за поверителност, като публикува нова версия на този уебсайт - http://amsbulgaria.net. За да следите актуализациите, трябва да проверявате съответната страница. АСМБ не носи отговорност за политиките или практиките за поверителност на трети страни.

Свържете се с АСМБ Ако имате някакви въпроси относно тази политика за поверителност или отношението на АСМБ към вашата лична информация или ако искате да премахнете личните си данни, моля, напишете имейл на долупосочените адреси: president.amsbulgaria@gmail.com, Secretary.amsbulgaria@gmail.com